[1]
Dwi Saputra, A., Firda Nurul Fauziah and Sarwiji Suwandi 2022. Pemanfaatan materi ajar bahasa Indonesia bermuatan kearifan lokal di SMA Negeri 1 Karanganyar. KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya. 8, 2 (Oct. 2022), 335–348. DOI:https://doi.org/10.22219/kembara.v8i2.21726.