Dwi Saputra, A., Firda Nurul Fauziah, and Sarwiji Suwandi. “Pemanfaatan Materi Ajar Bahasa Indonesia Bermuatan Kearifan Lokal Di SMA Negeri 1 Karanganyar”. KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya , vol. 8, no. 2, Oct. 2022, pp. 335-48, doi:10.22219/kembara.v8i2.21726.